Giới Thiệu Tài Ký

Chính sách chất lượng và an toàn (phương châm của công ty là):

"TÀI KÝ LÀ CHÍNH MÌNH

SẢN PHẨM LÀ HOÀN HẢO

KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ"

Luôn coi Tài Ký như ngôi nhà của mình, làm hết trách nhiệm với công việc. Các đóng góp đem lại sự phát triển phồn thịnh của Công ty cũng chính là lợi ích và là phần thưởng cho bản thân.

Con người luôn chọn những thứ tốt đẹp nhất cho mình, thế nên trách nhiệm của công ty là phải tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn và hoàn hảo để phục vụ khách hàng.

Luôn coi các yêu cầu chính đáng của khách hàng là nghĩa vụ mà mỗi người trong Công ty phải phục vụ

TẦM NHÌN

Thế giới biết TAKYfood là biểu tượng Bánh Việt.

CÔNG TY BỘT BÁNH đứng đầu VIỆT NAM.

 

 

SỨ MỆNH

Cam kết bột bánh TAKYfood là niềm đam mê, là trách nhiệm, là niềm tin yêu: Là một giá trị thương hiệu vững bền cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Support